การประกันและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
Terms of warranty

  1. บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากรายการที่สั่งซื้อ
  2. บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต
  3. หลังจากได้รับสินค้า ท่านต้องทำการตรวจสอบสินค้าและโดยละเอียด
  4. หากท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาแจ้งกลับทันทีภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

หากมีข้อผิดพลาดตามเงื่อนไขข้อ 1 และ 2

  • บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน โดยท่านสามารถใช้บริการส่งสินค้าคืนบริษัทโดยผ่านบริการไปรษณีย์ไทย
  • สินค้าที่ส่งกลับคืนบริษัทฯต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และต้องไม่ผ่านการใช้งาน
  • สินค้าที่ส่งคืนบริษัทฯ ต้องอยู่ในสภาพเดิม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมรวมถึงป้ายและคู่มือการใช้งานต่างๆ
  • ในกรณีที่สินค้าผ่านการใช้งานมาแล้วเกิดการชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็น สินค้าส่งซ่อม ซึ่งต้องนำมาเช็คสภาพและอาการชำรุด เพื่อส่งซ่อมในลำดับถัดไป โดยเงื่อนไขการซ่อมสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบหลังจากได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

*** หากเกินระยะเวลา 7 วันที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ***

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้า ส่วนระยะเวลาการส่งซ่อมนั้นขึ้นอยู่กับสภาพและอาการของสินค้าที่ชำรุด

ข้อยกเว้นในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ไซส์ เบอร์ หรือขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว
  • ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง กรุณาศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของสินค้าให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ 074-357892 (สาขา หาดใหญ่) | 074-444381 (สาขา สงขลา) | 074-260589 (สาขา ควนลัง)

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก บจก. เอส ที โฮม ซัพพลาย
ผ่านเว็บไซต์ https://toolswiz.com

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น