สมัครงาน

1. พนักงาน ช่าง ซ่อมเครื่องมือ ไฟฟ้า

เพศ  ชาย  อายุ  20 – 35 ปี
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์  เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า/เครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานคลังสินค้า 

เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
หากมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานดูแล web site และ social media สาขาหาดใหญ่

เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมทางด้านกราฟฟิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานการตลาด (Marketing)

5.พนักงานขายหน้าร้าน

6.พนักงานบัญชีและธุรการ

*********   ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตนเอง  ***********

 บริษัท เอส .ที.โฮม ซัพพลาย จำกัด

สาขาหาดใหญ่ 92 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-357892-3 | แฟกซ์ 074-357891

สาขาสงขลา 357/6 หมู่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-448381-2 | แฟกซ์ 074-333771

สาขาควนลัง 648 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ | แฟกซ์ 074-260589