สาขา

บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำกัด

 

สาขาหาดใหญ่

92 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.074-357892-3 Fax.074-357891

สาขาสงขลา

357/6 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
Tel. 074-448381-2 Fax.074-333771

 

สาขาควนลัง

648 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเชีย) ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.074-290589 Fax.074-290589

สแกน QR Code เพื่อสอบถามเพิ่มเติม