วิธีแจ้งการชำระเงิน

ขั้นตอนการแจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์ Toolswiz.com

1. ไปที่หน้า แจ้งชำระเงิน

2. กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน (กล่องสีเหลือง)

3. แนบไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงิน (กล่องสีแดง)

4. กดปุ่มส่งข้อมูล (กล่องสีน้ำเงิน)